B I O K I B E R N E T I K A

BIOkibernetika je nova znanstvena panoga, ki upošteva večdimenzionalni prostor. Slavko Gorenc, odkritelj novega znanstvenega področja, vse skupaj imenuje BIOfizika 7.,13. in 33. dimenzionalnega prostora. BIOkibernetika opredeljuje celotno življenje na Zemlji na način, ki je merljiv in opredeljiv z našo stopnjo intelektualnega razvoja in našo sposobnostjo razumevanja življenja, njegovega nastanka in njegovega nadaljnega razvoja.

Samo ime BIOkibernetika  je sestavljeno iz črk B, I, O in besede kibernetika. Črke B,I,O predstavljajo tri galaksijske  BIOenergije, ki so ene od pomembnejših  pri  razumevanju stanja BIOsistemov na Zemlji (ljudi, živali, rastlin, zemlje). Beseda kibernetika (grško kybernetes = krmar) pa predstavlja moderno znanstveno panogo, ki proučuje in primerja komunikacije in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu živih bitij in zapletenih elektronskih strojih.

Bistvo odkritja  BIOkibernetike je, da po tej novi BIOtehnologiji nedvoumno ločimo štiri različne vrste žarkov :

  1. Zdravilni ALFA žarek, ki deluje pod vplivom  G-ALFA BIOtehnologije v 13. (trinajsti) dimenziji;
  2. Smrtni BETA žarek, ki deluje  pod vplivom  G-BETA BIOtehnologije v 7. (sedmi) dimenziji;
  3. Izklopljen BETA žarek premera 6,5 cm, ki ni več nevaren za BIOsisteme;
  4. Preklopljen BETA žarek v REGENERACIJSKI   S-ALFA žarek, ki deluje pod vplivom S-ALFA BIOtehnologije v 33. (triintrideseti) dimenziji.

Med seboj so ALFA-življenjski žarki in BETA-smrtni žarki lahko razporejeni v : zaprto in odprto BIOkibernetsko (BK)  zanko:G-ALFA mreža: ALFA žarki se nahajajo v mreži. Križišča mreže so v smeri sever –jug  5 m, vzhod-zahod na 3,5 m, BIOkibernetsko celico pa tvori še peti ALFA žarek, ki leži na  diagonalah križišč mreže. Vsaka celica G-ALFA mreže ima torej 5 ALFA žarkov. Ta mreža je osnova za izgradnjo domačega zdravilnega gaja oz. poligona.

Poznamo zdravilno in škodljivo, statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo. Vemo, kje je  izvor te transformacije in kako le to preprečimo oz. kako  se pred njo učinkovito zaščitimo. Škodljivo BK transformacijo povzročajo predmeti škodljivih oblik, kadar  jih postavimo ali z njimi prečimo BETA žarke. 

Izdelana so učinkovita zaščitna sredstva pred delovanjem  BETA žarkov (zaščitni BIOlaser) in pred škodljivo  BIOkibernetsko transformacijo (zaščitne BK zaslonke in zaščitna kupola).

Znana je slovenska alternativna metoda zdravljenja G-ALFA 1,2,3,4, ki je pokazala veliko uporabno vrednost. Pri tej metodi uporabljamo štiri različne kvadrante ALFA žarka  v točno določenem zaporedju z natančnimi miselnimi ukazi. (ALFA žarek v zaprti BK zanki). Vsako bolezensko problematiko telesa in psihe lahko hitro, pravilno in učinkovito rešujemo  po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4. Regeneracija BIOsistema začne potekati takoj, ko je dotok škodljivih BIOenergij manjši, kot so količine odstranjenih škodljivih BIOenergij iz telesa.

Slovenska merilna metoda  G-ALFA  nam omogoča BIOanalizo 1128  BIOparametrov, ki kažejo izvor vseh naših težav, kako problematika nastaja in kako poteka BIOkibernetska sanacija. BIOkibernetska problematika nastaja počasi, tudi do 30 let in več, preden lahko posamezen bolezenski problem medicina dovolj zanesljivo opredeli. Če je prisotna genetska problematika, pa se generacija bolezni pokaže dosti prej. To ugotovimo tako, da izdelamo tudi BIOanalizo staršev in starih staršev, ter lokacij okoliških objektov, kjer so živeli. Merilna metoda G-ALFA omogoča, da si preskrbimo BIOkibernetsko kakovostno hrano, pijačo, zdravila, predmete, ter optimalne pogoje za bivanje, delo, meditacijo  in zabavo.

BIOkibernetska načela je potrebno strogo upoštevati pri delu v katerem koli kozmetičnem, maserskem, pedikerskem salonu, saj se drugače pri delu  uporablja škodljiva G-BETA BIOtehnologija. Uporaba G-BETA biotehnologije vodi do visoke nasičenosti organizma s škodljivimi BIOenergijami in postopoma do psiho-fizičnih poškodb vseh udeležencev -tako strank, kot tudi  delavcev salona. Ne moremo prelisičiti fizike. Energije se ves čas izmenjavajo in mešajo po principu vroče in mrzle vode. Z metodo G-ALFA 1,2,3,4 pa preprečimo prenos škodljivih energij in njihov za zdravje škodljiv vpliv z maserja na obiskovalca salona in seveda tudi obratno. 

Vsi, ki želite dejavno vplivati na lastno zdravje in zdravje družinskih članov, ste vabljeni v  SALON  ZDRAVJA   R-Svarun d.o.o.  na Tržaški 18 v Ljubljani (tel.: 031 233 290) .

Delo v salonu je podrejeno BIOkibernetskim načelom. Praktično spoznate in občutite delovanje zdravilnega žarka in še drugo v zvezi z BIOKIBERNETIKO.