PODATKI O PODJETJU

Naslov : Tržaška cesta 18, 1000 Ljubljana
Davčna številka : 90256522
Davčni zavezanec : NE
Matična številka : 5460867000
Vpis v sodni register pod štev.: 199411126 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
Datum ustanovitve : 28.01.1991
Osnovni kapital : 12.924,00 €
Zastopnik : Darja Rogelja : mobitel 031 233 290